Michael Faraday Kimdir?

Michael Faraday özellikle elektromanyetizma ve elektrokimya alanındaki çalışmalarıyla bilinen 19.yy’ın en önemli bilim insanlarından birisidir. İngiliz olan Faraday bir fizik ve kimya bilginidir. Elektrolizin temellerini atmış aynı zamanda bugün indüksiyon teknolojisine sahip olmamızı sağlayan elektromanyetizma ilkelerini ortaya koymuştur.

Michael Faraday 1791 yılında Güney Londra da doğmuştur. Ailesinin durumundan dolayı çok iyi bir eğitim alamamıştır. 14 yaşında bir kitapçının yanında çalışmaya başlayan Faraday, burada birçok farklı bilimsel kitabı okuma şansı yakalamıştır.     1812 yılında Royal Enstitüsünde görev alan ünlü kimyager Humpry Davy den ders almaya başlamıştır. Daha sonra kendisinin asistanı olmuştur.

Humpry Davy ve ekibi ile Royal Enstitüsünde çalışmaya başlayan Michael Faraday,1821 yılında bugünkü elektrik motorunun çalışma prensibi olan elektromanyetik rotasyon üzerine olan çalışmalarını yayımladı.    Bu çalışmasından sonra oldukça ünlenmeye başlayan Faraday, üniversite de ders vermeye başladı. 1831 senesinde elektromanyetik indüksiyonu buldu.

Elektromanyetik indüksiyon elektrik jeneratörlerinin ve dönüştürücülerinin altında yatan prensiptir. Faraday’ın bu keşfi bilim dünyası için oldukça önemliydi çünkü elektriğin yeni bir aktarım metoduyla yeni teknolojilere aktarılması sağlanmıştır. Günümüzde kullandığımız araban fırına kadar birçok teknolojik araç indüksiyon teknolojisinden yararlanır.

Elektromanyetizmanın kurucusu olan Faraday özellikle elektrik jeneratörünü bulmasıyla bilim dünyasında bilinir. Faraday bir etki yaratarak sürekli bir elektrik akımı oluşturmayı amaçlamıştı. Bunun için kendisinden önceki bilim insanlarının düşünmediğini duşundu: sürekli bir elektrik akımı oluşturmak için manyetizmayı kullandı. Yaptığı deney düzeneği aslında oldukça basitti.

Manyetik alan oluşturmayı amaçlayan Faraday bakır bir disk aldı ve diski mıknatısın sabit kutupları arasında döndürmeye çalıştı. Düzenekten elektrik akımı elde etmek içinse bakır telin içinden bir tel geçirdi. Bu deney düzeneği sayesinde Faraday fizik dünyasına önemli bir katkıda bulundu: elektrik jeneratörünü buldu.

Bilim dünyasına manyetizma ilkeleri ve elektroliz prensipleri gibi birçok farklı alanda temel bilgiler kazandıran Michael Faraday, bilimsel araştırmalarını yaparken yararlandığı sezgisel yaklaşımlarıyla tanınır. Fizik ve kimya dünyasının bu büyük bilim adamının bilime yaklaşımını diğer bilim insanlarından en çok ayıran yönü budur. Michael Faraday tam bir bilim aşığıydı. Kendisine teklif edilen Kraliyet Enstitüsü başkanlığını iki kez reddetmiştir. Ayrıca dönemin kraliçesinin ona “Sir” ünvanı vermek istemesi üzerine “Sonuna kadar Michael Faraday olarak kalmalıyım ”diyerek teklifini reddetmiştir.

Michael Faraday 1839 yılında bir bunalım dönemine girerek çalışmalarını bırakmak zorunda kalmıştır. Bu ruhsal çöküntü döneminden çıkamayan bilim adamı bilimsel çalışmalarını bu tarihten sonra asistanlarına devretmiştir. 25 Ağustos 1867 senesinde bilim dünyasına oldukça önemli katkıları olan Faraday, Hampton Court’ta ölmüştür. Arkasında elektrolizden indüksiyon motoruna kadar sayısız buluş ve yeni bir bilim anlayışı bırakmıştır.

Yorum yapın