Uzay, Zaman Ve İzafiyet

Geçmişten bugüne bilim insanları evreni anlamaya ve onun gizemlerini çözmeye çalışmaktadırlar. Eski fikirlerin yerine yeni bilimsel fikirleri koyarak evreni anlama yolunda büyük adımlar atmışlardır.20. yy ın ilk başlarında Isaac Newton tarafından bulunan çekim teorisi bir Alman bilim adamı tarafından geliştirilerek özellikle zamanı anlama konusunda dev bir adım atılmıştır. Bu Alman kökenli bilim adamı Albert Einstein’dır. Einstein, uzay ve zamanla ilgili olan “Görelilik (İzafiyet) Teorisi” ‘ni ortaya koymuştur.

Einstein’a göre tıpkı Isaac Newton’un söylediği gibi her cismin bir çekim kuvveti vardır ve Einstein’a göre bu çekim kuvveti uzayı çarpıtır. Bu durumu hayal etmesi oldukça güçtür. Bu durumu açıklamak için lastik tabaka örneği verilebilir. Buna göre lastik bir tabaka üzerine konulan bir cisim tabakayı çökertecektir. Eğer lastik tabakanın uzay, bilyenin de büyükçe bir yıldız olduğunu hayal edersek yıldız yakınındaki uzayı çökertir şeklinde bir yargıya varabiliriz. Yalnızca örneğini verdiğimiz yıldızlar değil ona benzer tüm büyük cisimler uzayda bir çukur(yerçekimi kuyusu) oluşturacaklardır.

Kulağa oldukça inanılmaz gelen bu fikri gök bilimciler 1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulması sırasında bu fikri test etme olanağı buldular. Tutulma sırasında Güneş ışığı tutulmuştu ve daha uzakta bulunan bir yıldızın ışığı görülebiliyordu.  Dünya’ya doğru ilerlemekte olan Güneş ışığı Güneş’e yaklaşınca öngörülen miktarda eğrildi. Yani, çekim kuvveti nedeniyle cisimlerin uzayı eğdiği doğrulanmış oldu.

Einstein’ın getirdiği izafiyet teorisi bilim dünyasını heyecanlandırmıştır. Ayrıca kara delik ve zaman yolculuğu gibi yeni fikirlerin kapısını aralamıştır.

Kara Delikler

Kara delikleri cisimlerin uzayda çökmeye neden olması fikrinden ayıran en temel şey uzayda bir çökmeden çok daha fazlasını yapmalarıdır. Kara delikleri oluşturan şey yaşamı sona ermiş bir yıldızın artıklarıdır. Aşırı derece sıkıştırılmanın etkisiyle yıldız kalıntıları öyle büyük bir yerçekimi kuvveti yaratır ki dik ve derin yerçekimsel bir kuyu oluşturur. Işık bile bu çekim kuvvetinden kaçamaz ve bu nedenle karadelik ismini alır. Çevresindeki hiçbir şey bu güçlü çekimden kaçamaz. Kara deliklerin çekim kuvveti yalnızca uzayı bozmakla kalmaz, zamanı da bozarlar. Bir kara deliğe yaklaştıkça zaman yavaşlamaya başlar.

Zaman Yolculuğu

Tüm cisimler üç boyutludur buna uzay da dâhildir: genişlik, yükseklik ve derinlik. Bunların yanında bilim adamları 4.boyut fikrini de öne sürerler: zaman. Her gün uzay zaman adı verilen 4.boyutta hareket etmekteyiz. Zamanı diğer boyutlardan ayıran en önemli farkı diğer boyutlarda ileri, geri, sağa, sola hareket edebilmemize rağmen zaman da sadece ileri gidebiliyor olmamızdır. Zamanın bu özelliği bilim insanlarını yeni fikirler bulmaya itiyor.

Birçok bilim insanı kara deliklerin zaman olgusunu yerle bir ederek evrendeki çok uzak noktalara yüksek hızlarda kısa sürede gitmek için kullan anılabileceğini düşünüyorlar. Muhtemelen kara delikler sayesinde evrenin başka bir bölümüne ya da başka bir evrene gidilebilir. Bu fikir günümüz dünyası için olanaksız gibi görünse de bir kurt deliği yardımıyla bu mümkün olabilir.

Kurt deliği kontrol edilebilir bir kara delik olarak tasvir edilir. Bir kurt deliği yardımıyla zamanda sıçrama yapılabilir. Einstein teorisine göre bir kara delikte hareket eden cisim ışık hızından daha hızlı hareket eder. Yine Einstein teorisine göre ışık hızında ya da daha yüksek hızlarda hareket edebilen bir cisim zamanda da geriye doğru hareket edebilecektir. Bu şekilde zaman yolculuğu mümkün olabilecektir. Şu an her ne kadar bilim kurgu gibi gelse de bilim insanlarından bir grup bunun olasılığına inanmaktadır.

Yorum yapın